Adaptil refill

Byt till en ny ADAPTIL Refill varje månad för att ge din hund en långvarig känsla av trygghet i hemmet. Använd förebyggande för att hunden bättre ska hantera oro samtidigt som hundens självförtroende och mod byggs upp för att kunna hantera att vara ensam hemma, övervinna sin rädsla för höga ljud eller andra nya situationer för hunden.
- Få en bättre relation till din hund genom att skapa en trygg miljö för hunden i ert gemensamma hem.
- Konstant och långvarig känsla av trygghet för din hund.
- Enkelt att använda, har dokumenterad effekt i flera vetenskapliga studier och är naturligt för hunden. Rekommenderas av veterinärer.
Användning:
Ta av korken på refillflaskan och skruva på flaskan på doftavgivaren
Sätt doftavgivaren i översta hålet på elkontakten. Doftavgivaren kan justeras för att passa kontakten, så att flaskan alltid hänger nedanför "bollen"
Låt doftavgivaren vara inkopplad hela tiden
Bra att veta
ADAPTIL Refill ska användas på en ADAPTIL Doftavgivare
En refillflaska varar i ca 30 dagar (48 ml)
En doftavgivare täcker en yta upp till 70 m2 med feromoner
Effekten av doftavgivaren uteblir om du placerar den bakom en dörr, gardin eller möbel samt om du sätter den under något, exempelvis en hylla

239,00 kr