Dog Casino Aktivitetsleksak

Hunden ska leta godis genom att försöka dra ut luckor åt olika håll. I varje lucka finns en
en fördjupning där godis kan gömmas. För att göra spelet svårare, kan man låsa fast
luckorna med klossar som hunden måste lyfta upp innan luckorna kan dras ut.

299,00 kr